Ydelser

Vil I sætte ramme for jeres arbejde med bæredygtighed? Har I brug for en væsentlighedsanalyse, et klimaregnskab eller en ESG-rapport? Vil I vide mere om støttemuligheder og certificeringsordninger? Så kan jeg hjælpe jer.

Vi kan fx starte fra grunden med de initiativer, der giver mest mening for jeres kerneforretning, udarbejde væsentlighedsanalyse som grundlag for en årlig ESGrapport, et klimaregnskab eller gå direkte til en certificering.

Læs her om nogle af de konkrete ydelser, jeg kan levere:

ESG-rapport efter EUs retningslinjer

CSRD, ESRS, Taksonomi – det er ikke så svært som det lyder. Og EU’s nye direktiv er faktisk ret fornuftigt. For store virksomheder på over 500 medarbejdere er ESG-rapportering et krav allerede fra regnskabsåret 2024. Hvis EU ikke stiller kravet til jer endnu, så gør jeres større kunder det lige om lidt.

En såkaldt ‘dobbelt væsentlighedsanalyse’ er en del af forarbejdet til en ESG-rapport. Den indebærer, at I vurderer 10 forskellige temaer i jeres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige bæredygtighed ud fra, hvordan de påvirker virksomhedens økonomi, og hvordan virksomheden påvirker det omgivende samfund.

  • Jeg kan hjælpe jer med at udvikle jeres ESG-rapport ud fra EU’s nye direktiver om rapportering af bæredygtighed – så enkelt og effektivt som muligt.
  • Læs mere om ESG-rapportering

Hjælp til certificeringer

En certificering gør jeres arbejde med bæredygtighed synligt for kunder og leverandører, og hjælper jer til at fastholde jeres fokus. Der findes mange certificeringsordninger. Sammen finder vi den mest relevante for jer.

Klimaregnskab

Jeg samarbejder med BeWo, som har udviklet en ny og god platform til beregning af virksomheders klimaaftryk i scope 1, 2 og 3.

  • Vi onboarder jer til BeWo platformen, så I selv kan følge op fremover, måle fremdriften år for år og få data, der lever op til FN’s GHG-protocol. Data kan bruges direkte i jeres ESG-rapport.

Sæt retning med FN’s verdensmål

FNs verdensmål er blevet et fælles globalt sprog, som sætter en fælles retning for stater, internationale organisationer og private virksomheder. De kan være en stor hjælp til at skabe en ramme for jeres arbejde med bæredygtighed.

Find rundt i de mange støtteordninger

Staten har mange støtte ordninger for bæredygtig udvikling i udbud i disse år. Kravene er ofte detaljerede og specifikke – men omvendt er der støtte at hente til jeres indsatser.

  • Jeg kan hjælpe jer med at finde frem til den rigtige ordning for jeres projekt og med at udarbejde ansøgningen.

Oplæg, foredrag og workshops

Brug mig til at sætte rammen, styrke indsigten eller skabe engagement blandt ledelse og medarbejdere. Som startskud, som led i en længere proces eller som del af et forløb om kompetenceudvikling.

Skriv til os

+45 2855 4641