ESG-rapport efter EU’s retningslinjer

EU har sat en helt ny standard for udvikling og rapportering af virksomheders bæredygtighed, ESRS – European Sustainability Reporting Standards.

Den nye standard er lovpligtig, og ESRS vil snart blive noget, alle skal forholde sig til. Virksomheder skal revideres efter standarden. Allerede fra 2024 gælder den for virksomheder med mere end 500 medarbejdere, og senere vil den også gælde for de mindre virksomheder.

De berørte virksomheder vil stille krav til deres leverandører, og dermed kommer standarden til at gælde alle.

Fornuftige krav

EU’s krav er yderst fornuftige. De giver mening og bygger på FN’s verdensmål. De gør det muligt for kunder, investorer og leverandører at sammenligne virksomheders bæredygtighed.

Men den nye standard er teknisk og kan umiddelbart virke kompliceret.

Få hjælp til jeres rapportering

Derfor har jeg ”oversat” EU’s krav til store virksomheder, så små og mellemstore virksomheder kan leve op til dem uden at kvæles i regulativer og dokumentation. I kan udvikle jeres egen bæredygtighed og samtidigt føde direkte ind til store virksomheders rapporteringskrav.

  • Ring eller skriv, så får vi en snak om, hvordan jeg vil gribe forløbet an for netop jeres virksomhed.

Dobbelt væsentlighedsanalyse

En såkaldt ‘dobbelt væsentlighedsanalyse’ er en del af forarbejdet til en ESG-rapport. Den indebærer, at I vurderer jeres virksomhed ud fra 10 forskellige emner indenfor miljø, socialt og ledelse af bæredygtighed. I skal vurdere virksomheden på to dimensioner:

  • Hvordan påvirkes virksomhedens økonomi af hvert tema?
  • Hvordan påvirker virksomheden det omgivende samfund?

Med analysen kan I sætte mål og retning for jeres arbejde med bæredygtighed, og får grundlaget for en ESG-rapport.

  • Vi kan lave den på workshop sammen med ledergruppen. I kender jeres virksomhed, jeg kender kravene og mulighederne, sammen udvikler vi grundlaget for jeres ESG-rapport.

Skriv til os

+45 2855 4641