Cirkulær økonomi – fremtidens nøglebegreb

I naturen findes ikke affald. Den enes affald er en andens ressource. Det princip kan vi overføre til vores menneskelige produktion.

Cirkulær økonomi holder materialer og produkter i det økonomiske kredsløb længst muligt med den højst mulige værdi. Cirkulær økonomi bryder dermed med idéen om en lineær værdikæde, hvor vi starter med udvinding af ressourcer og ender med affald.

Cirkulær økonomi handler blandt andet om:

  • Genbrug
  • Genanvendelse
  • Affaldshåndtering
  • Affaldsforebyggelse
  • Materialevalg ud fra genanvendelse og holdbarhed
  • Reparation
  • Design til at pproduktet kan skilles ad efter brug
  • Nye forretningsmodeller som fx pant, tilbagetagning eller leasing.

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med, at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi kan tænkes ind helt fra designfasen af et produkt.

Skriv til os

+45 2855 4641