FN’s verdensmål sætter retningen –
for regeringer og virksomheder

I 2015 vedtog samtlige verdens lande i FN 17 ambitiøse mål for verdens udvikling frem mod 2030.
169 undermål hjælper til at vise, hvad der menes med de 17 overordnede mål.

I 2015 vedtog samtlige verdens lande i FN 17 ambitiøse mål for verdens udvikling frem mod 2030. 169 undermål hjælper til at vise, hvad der menes med de 17 overordnede mål.

Alle regeringer har forpligtet sig til at arbejde for at opnå verdensmålene. Men virksomheder og organisationer er inviteret med. Mange store virksomheder har allerede defineret, hvilke mål de særligt bidrager til at opnå, og stadig flere mindre og mellemstore virksomheder er gået i gang.

Verdensmålene hjælper virksomheder til at finde deres formål, deres eksistensberettigelse, som ligger ud over pengene. Pengene er vigtige, men de virksomheder, som engagerer sig bredere i samfundets udvikling, klarer sig også bedre økonomisk. Det har finanskrisen vist os.

Verdensmålene kan hjælpe jeres virksomhed eller organisation til at:

  • Definere sit formål og strategiske retning
  • Finde de rigtige partnere at samarbejde med
  • Udvikle kundefokus, og ikke mindst
  • Gøre bæredygtighed til en del af jeres virksomheds kerneforretning.

Ny

Læs mere om verdensmålene

Dansk Industri har en detaljeret gennemgang af verdensmålene og et kompas til, hvordan virksomhederne kan navigere i forhold til målene.

Dansk Erhverv har viden og cases om arbejdet med NF’s verdensmål i virksomhederne.

Erhvervsstyrelsen har en række cases om især de små og mellemstore virksomheders arbejde med verdensmålene.

FN har en dansksproget hjemmeside om verdensmålene.