FN’s verdensmål sætter retningen –
for regeringer og virksomheder

Alle taler om bæredygtighed – men hvor skal man starte? FNs Verdensmål er en fælles ramme,
som virksomhederne kan bruge som ’stillads’ for deres egne indsatser.

I 2015 vedtog samtlige verdens lande i FN 17 ambitiøse mål for verdens udvikling frem mod 2030. Verdensmålene er på kort tid blevet et begreb, som alle taler om. Derfor er det et godt afsæt, når din virksomhed vil udvikle sin egen bæredygtighed – både i forhold til klima, miljø, ansvarlig produktion og socialt engagement.

Vælg jeres Verdensmål

Det giver ingen mening at arbejde med alle 17 Verdensmål på én gang. I stedet kan I vælge 2-3-4 mål ud, som hænger bedst sammen med jeres egen virksomhed:

  • Hvilke mål er særligt relevante for jeres produkter og kerneforretning?
  • Hvor kan I sætte ind, så I skaber reelle forbedringer?
  • Hvad tænder I på? Hvor kan I skabe engagement hos medarbejdere, leverandører eller kunder?

Jeg kan hjælpe jer med at få overblik og udvælge præcis de Verdensmål, der giver bedst mening for jer. Det kan fx gøres i et styret forløb på 2-4 timer for bestyrelsen, ledergruppen eller den samlede medarbejdergruppe. Jeg har udviklet et simpelt værktøj, som gør processen enkel og effektiv, og som munder ud i klare valg og beslutninger.

Opsæt målene til praksis

Næste skridt er at formulere konkrete projekter eller indsatser i virksomheden. I kan fx sætte ind på energi og ressourceforbrug. Eller I kan satse på at reducere spild og øge genanvendelse af restprodukter. Eller I kan udvikle nye produkter eller services til jeres kunder, som kan styrke den samlede bæredygtighed.

Nogle indsatser vil I selv kunne beslutte og gennemføre internt i virksomheden. Andre indsatser vil involvere leverandørkæden eller kunderne. Måske kan I selv gennemføre indsatsen, måske skal I bruge hjælp udefra til afgrænsede opgaver. I begge tilfælde kan jeg hjælpe med rådgivning, analyse og konkrete projekter.

Husk kommunikationen!

Bæredygtighed og samfundsansvar er i stigende grad en konkurrenceparameter. Derfor skal I kunne dokumentere det, I gør, og det skal kunne ses af jeres kunder, leverandører og andre interessenter. Jeres mål, indsatser og resultater skal fremgå af hjemmeside, produktblade, nyhedsbreve og salgsmaterialer.

Jeg kan rådgive om de overordnede mål for kommunikationen – og jeg  arbejder tæt sammen med dygtige og erfarne kommunikationsfolk, som kan hjælpe jer videre.

Se det på bundlinjen

Jeres konkrete initiativer skal ikke kun bunde i god vilje og idealisme. De skal også være en integreret del af kerneforretningen, og de skal (i hvert fald på længere sigt) bidrage positivt til bundlinjen. Ellers bliver bæredygtigheden det første, som skæres væk, når I bliver presset – og det er netop ikke bæredygtigt!

Verdensmålene kan hjælpe jeres virksomhed eller organisation til at:

  • Definere sit formål og strategiske retning
  • Finde de rigtige partnere at samarbejde med
  • Udvikle kundefokus, og ikke mindst
  • Gøre bæredygtighed til en del af jeres virksomheds kerneforretning.

Se eksempler på, hvordan det kan gøres.

Læs mere om verdensmålene

Dansk Industri har en detaljeret gennemgang af verdensmålene og et kompas til, hvordan virksomhederne kan navigere i forhold til målene.

Dansk Erhverv har viden og cases om arbejdet med NF’s verdensmål i virksomhederne.

Erhvervsstyrelsen har en række cases om især de små og mellemstore virksomheders arbejde med verdensmålene.

FN har en dansksproget hjemmeside om verdensmålene.