Få gang i projekterne

Store og små projekter hjælper jer på vej mod en bæredygtig virksomhed. Gode projekter gavner miljø, samfund og forretningen, og samtidigt styrker de stoltheden blandt medarbejdere, ejere og investorer.

Jeg kan hjælpe jer med at udvikle projekter og gennemføre dem. Projekterne tager udgangspunkt i netop jeres virksomhed, så kerneforretningen styrkes.

Men bæredygtighed skabes ikke alene. Gode partnere og gode samarbejder i ind- og måske udland giver nye muligheder for udvikling, nytænkning og nye markeder.

I processen vil vi:

  • Definere projektet og hele forløbet
  • Formulere business casen
  • Finde relevante samarbejdspartnere
  • Søge finansiering
  • Gennemføre projektet

Skab stærke partnerskaber

Jeres virksomhed kan indgå forretningsdrevne samarbejder med leverandører, med andre virksomheder som fx kan bruge jeres affald eller restprodukter i deres produktion, med forskningsinstitutioner, med andre virksomheder i udviklingsnetværk, med myndigheder og organisationer osv. Mulighederne er uendelige!

Det kan tage tid at identificere de rigtige partnere og afklare grundlaget for samarbejde. Hvis I ikke selv har ressourcerne, kan jeg hjælpe jer.