Ydelser

Vil I sætte en ramme for jeres arbejde med bæredygtighed? Har I brug for en væsentlighedsanalyse, et klimaregnskab eller en ESG-rapport? Vil I vide mere om støttemuligheder og certificeringsordninger? Så kan jeg hjælpe jer.

 

Vi kan fx starte fra grunden med de initiativer, der giver mest mening for jeres kerneforretning, udarbejde væsentlighedsanalyse som grundlag for en årlig ESGrapport, et klimaregnskab eller gå direkte til en certificering.

Læs her, om nogle af de konkrete ydelser, jeg kan levere:

Sæt retning med FNs verdensmål

FNs verdensmål er blevet et fælles globalt sprog, som sætter en fælles retning for stater, internationale organisationer og private virksomheder. De kan være en stor hjælp til at skabe en ramme for jeres arbejde med bæredygtighed.

  • Sammen udvælger vi de 2-3 verdensmål, som det giver mest mening at arbejde ud fra og lægger en plan.

Dobbelt væsentlighedsanalyse

Med en dobbelt væsentlighedsanalyse får du grundlaget for at udarbejde KPIer for jeres arbejde med bæredygtighed og for en ESG-rapport.

  • Vi kan lave den på workshop sammen med ledergruppen. I kender jeres virksomhed, jeg kender kravene og mulighederne, sammen udvikler vi KPIer til jeres ESG-rapport.

Klimaregnskab

Jeg samarbejder med virksomheden BeWo, som har udviklet en ny platform til beregning af virksomheders klimaaftryk i scope 1, 2 og 3.

  • Jeg onboarder jer til BeWo platformen, så I selv kan følge op fremover, måle fremdriften år for år og få data, der lever op til FNs GHG-protocol. Data kan bruges direkte i jeres ESGrapport.

ESG-rapportering

CSRD, ESRS, Taksonomi – det er ikke så svært som det lyder. Og EU’s nye direktiver er faktisk ret fornuftige. For store virksomheder på over 500 medarbejdere er ESG-rapportering et krav allerede fra regnskabsåret 2024. Hvis EU ikke stiller kravet til jer endnu, så gør jeres større kunder det lige om lidt.

  • Jeg kan hjælpe jer med at udvikle jeres ESG-rapport ud fra EU’s nye direktiver om rapportering af bæredygtighed – så enkelt og effektivt som muligt.

Find rundt i de mange støtteordninger

Staten har mange støtte ordninger for bæredygtig udvikling i udbud i disse år. Kravene er ofte detaljerede og specifikke – men omvendt er der støtte at hente til jeres indsatser.

  • Jeg kan hjælpe jer med at finde frem til den rigtige ordning for jeres projekt og med at udarbejde ansøgningen.

Hjælp til certificeringer

En certificering gør jeres arbejde med bæredygtighed synligt for kunder og leverandører, og hjælper jer til at fastholde jeres fokus. Der findes mange certificeringsordninger. Sammen finder vi den mest relevante for jer. Jeg er selv ekspert indenfor B Corp og Green Key familien og trækker fagfæller ind, hvis der er en anden certificeringsordning, som giver mere mening for jer.

  • B Corp står for Benefit Corporation, velgørende virksomhed, og dækker 5 vigtige aspekter af bæredygtighed: Miljø, Medarbejdere, Kunder, Lokalsamfund og Ledelse. B Corp er på vej frem og betragtes som den mest dybtgående certificeringsordning for virksomheder. Her certificeres ikke blot et produkt men virksomhedens tilgang til bæredygtighed over hele linjen. En spændende certificering.
  • Green Key familien certificerer hoteller, restauranter, turistvirksomheder, forlystelser, museer, zoologiske anlæg, vandlande, sportsfaciliteter, især på miljøområdet og miljøledelse, men det sociale område er også dækket.

Oplæg, foredrag og workshops

Brug mig til at sætte rammen, styrke indsigten eller skabe engagement blandt ledelse og medarbejdere. Som startskud, som led i en længere proces eller som del af et forløb om kompetenceudvikling.

Skab stærke partnerskaber

Jeres virksomhed kan indgå forretningsdrevne samarbejder med leverandører, med andre virksomheder som fx kan bruge jeres affald eller restprodukter i deres produktion, med forskningsinstitutioner, med andre virksomheder i udviklingsnetværk, med myndigheder og organisationer osv. Mulighederne er uendelige!

Det kan tage tid at identificere de rigtige partnere og afklare grundlaget for samarbejde. Hvis I ikke selv har ressourcerne, kan jeg hjælpe jer.