Skab strategiske partnerskaber

Din virksomhed kan opnå markante fordele igennem forretningsdrevne partnerskaber med organisationer, der arbejder i Danmark eller u-landene.

Jeg kan identificere partnere, slå bro over sprog og kulturer og hjælpe med at skabe et stærkt fundament for samarbejde og fælles projekter.

Partnerskaber med lokale eller internationale organisationer og myndigheder kan styrke jeres virksomheds konkurrenceevne og samtidig ruste jer mod kriser:

Risikominimering
NGO-partnere giver troværdighed i samfundet og de kan stå op for jeres virksomhed, hvis den kommer i modvind i presse og offentlighed. De kan hjælpe virksomheden med indsigt og kontaktereks. ved leverandørvurderinger, og de kender befolkningsgrupper og lokalområder i ind- og udland.

Omdømme
En stærk CSR-profil kan imødekomme forbrugernes voksende krav til social ansvarlighed – gode partnerskaber giver gode historier og god

Medarbejderloyalitet
Socialt engagement styrker medarbejdernes stolthed og loyalitet overfor virksomheden. Jobansøgere, som lægger vægt på bæredygtighed og social ansvarlighed, er ofte de bedst kvalificerede.

Produktudvikling og -testning
Internationale NGOer kan bygge bro til slutbrugere f.eks. på vanskelige markeder, medvirke ved test af produkter og give nye idéer til produktudvikling. Internationale NGOer kan være virksomhedens adgang til lokale myndigheder helt op til ministerniveau.