Invitation til generalforsamling i foreningen Stairway Danmark

 In Generalforsamling

DSC08126600x4000

Invitation til generalforsamling i foreningen Stairway Danmark

SØNDAG 10. APRIL KL. 13.00-15.00

ASIA HOUSE, INDIA KAJ 16, 2100 KØBENHAVN Ø
Stairway Danmarks nuværende formand har netop – sammen med to tidligere formænd – været forbi centret i Filippinerne for at deltage i strategi- og planlægningsmøder. på generalforsamlingen kan du derfor høre det sidste nye fra projektet i Filippinerne og om fremtidsplanerne i Danmark.
Du kan også møde andre gode Stairway-folk, som arbejder for projektet.

Tilmelding
Tilmelding er ikke strengt nødvendig, men vi bliver glade, hvis du giver os en besked på forhånd, så vi ved, hvor meget kaffe og kage, vi skal sørge for. Alle er velkomne – og tag bare familie og venner med. Du må meget gerne melde dig til hos Søren H. Sørensen på shs@kamp.dk men mød gerne op selv om du ikke er blevet meldt til!

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

Vel mødt.