Internationalt samarbejde

Vil jeres virksomhed arbejde internationalt for en bedre, mere bæredygtig verden? Jeg kan hjælpe jer til at finde de rette samarbejdspartnere og projekter at starte op med eller udvikle videre på særligt i ulandene.

 

Der kan være mange gode grunde til at søge samarbejde med organisationer og partnere i udviklingslandene. Både forretningsmæssige og mere idealistiske grunde.

  • Produktudvikling og -test: Lokale virksomheder, myndigheder eller internationale NGOer kan bygge bro til nye kundegrupper og hjælpe jer til at tilpasse jeres produkt til et lokalt marked og lokale forhold. Give nye idéer til produktudvikling fx på vanskelige markeder.
  • Omdømme og risikominimering: Gode partnerskaber med internationale NGOer giver troværdighed og et godt omdømme i samfundet. Partnerne kan stå op for jeres virksomhed, hvis den kommer i modvind i presse og offentlighed. Samtidig kan de holde jer orienterede om lokale forhold og give lokale kontakter.
  • Medarbejderloyalitet: Socialt engagement styrker medarbejdernes stolthed og loyalitet overfor virksomheden. Jobansøgere, som lægger vægt på bæredygtighed og social ansvarlighed, er ofte de mest engagerede, og dem vil I tiltrække.

Mange års erfaring

Jeg har mange års erfaring med arbejde i Asien, Afrika og Latinamerika. Derfor kan jeg hjælpe jer med at identificere partnere, slå bro over sprog og kulturer og skabe et stærkt fundament for samarbejde og fælles projekter.

Fortæl mig jeres ideer, ønsker og ambitioner, og vi arbejder videre derfra.

Grundfos Water2Life

Grundfos har udviklet et vandsystem specielt til at dække den fattige del af verdens behov.

Samtidig har Grundfos et internt medarbejderprogram, Water2Life, hvor alle 19.000 ansatte over hele verden samler penge ind til vandprojekter i Vietnam, Kenya og Honduras. Udover at skaffe rent vand til flere end 40.000 mennesker, har programmet være et fyrtårn for Grundfos’ salgsarbejde i de pågældende lande.

Jeg opbyggede Water2Life programmet internt og udviklede, styrede og kvalitetssikrede projekterne ude i verden.