Tre cases fra virksomhederne

Bæredygtighed kan være mange forskellige ting, og den enkelte virksomhed vælger sin egen måde at arbejde på ud fra sine egne værdier, ønsker og forretningsmæssige virkelighed. Her er tre eksempler.

Eksempel: Genbrug af plastaffald i plantebranchen:

Decoplant vil mindske plastaffaldet

Plantebranchen bruger meget plast – til potter, krukker, bakker og kasser. Decoplant fik udviklet et effektivt system til indsamling, sortering og videre genanvendelse af al plasten samt et system til sortering af alt andet affald med henblik på genanvendelse. Det førte til videre arbejde med verdensmålene og samarbejder med nye partnere. Samtidigt er kommunikationen til kunderne styrket.

“Vibeke er en idérig og handlekraftig sparringpartner, som samtidig har et godt blik for det forretningsmæssige. Hun har virkelig fået sat skub i en udvikling, vi ellers havde svært ved at få skubbet i gang”, siger direktør Claus Stoustrup.

Læs artikel i Børsen jan. 2021 – Se indslag i TV2 Østjylland april 2021

Eksempel: Strategisk beslutningsoplæg til bestyrelsen:

Beslutningsoplæg til Small Danish Hotels

Bestyrelsen har fået beslutningsoplæg til en treårig proces for udvikling af foreningens egen og de enkelte medlemmers bæredygtighed – både inden for klima, miljø, socialt engagement og certificering. Bestyrelsen har valgt tre verdensmål, som Small Danish Hotels arbejder for, og mål og processen for at nå dertil er beskrevet.

“Vi har fået super professionelle oplæg, som har givet os et godt og stærkt grundlag for vores videre arbejde med bæredygtighed. Og vi har fortsat VTuxen med i processen”, siger direktør for Small Danish Hotels Jørgen Christensen.

Eksempel: Workshop for ledelse og medarbejdere:

Verdensmål i Østjysk Vinforsyning

Østjysk Vinforsyning er en af landets største vinimportører og leverer bl.a. til Vinoble kæden. Virksomheden samlede ledelse og alle godt 30 medarbejdere til tre en halv times workshop, hvor tre Verdensmål og delmål blev udvalgt som de mål, Østjysk Vinforsyning vil arbejde for. Samtidig formulerede ledelse og medarbejdere forslag til en række konkrete initiativer, som nu vil blive prioriteret og gennemført.

“Det var en rigtig god dag, hvor vi fik overblik og fik sat en retning for den kommende indsats. Vi fik mange gode ideer, og det har ført til rigtig mange gode snakke i huset. Vi glæder os til at komme i gang med de næste skridt”, siger direktør Thomas Sivholm

Start fx med en workshop

FNs Verdensmål er et rigtig godt sted at starte en langsigtet indsats for større bæredygtighed. Men hvilke af de 17 mål og 169 delmål skal man vælge at arbejde med?

Her kan en workshop på 2-5 timer være et oplagt udgangspunkt. Jeg forbereder og styrer forløbet, så det passer til netop jeres virksomhed. Jeg samler op på beslutninger og kan formulere en handleplan for jeres videre arbejde.

Undervejs diskuterer vi virksomhedens muligheder og mål og vælger hvilke verdensmål, I vil arbejde videre med.

Deltagerne kan være ledelse og bestyrelse, nøglepersoner fra virksomhedens afdelinger, eller i mindre virksomheder måske hele medarbejdergruppen.