Lej en CSR-chef og få styr på retningen

Vil din virksomhed arbejde med en strategi eller handleplan for bæredygtighed og samfundsansvar? Eller mangler I specifikke kompetencer for en periode? Så lej en CSR-chef.

Jeg kan hjælpe jer med strategi og handleplaner for samfundsansvar. Samtidig får I opbygget intern kompetence gennem sidemandsoplæring, workshops m.m., så I selv kan føre strategien ud i livet. Vi arbejder selvfølgelig tæt sammen under hele forløbet.

Strategi 

 • Udvikle strategier for bæredygtighed og samfundsansvar
 • Identificere relevante aktiviteter og formulere handleplaner
 • Udarbejde interessent-, risiko- og værdikædeanalyser m.m.
 • Udarbejde materiality assessment – væsentlighedsanalyse

Partnerskaber og projekter 

 • Udvikle CSR-projekter der giver mening for jeres kerneforretning
 • Finde de rigtige partnere og opbygge stærke partnerskaber med organisationer, myndigheder og i lokalsamfundet
 • Formulere fælles mål og aktiviteter med partnere
 • Give metoder til at udvikle og vedligeholde partnerskabet
 • Facilitere dialog og opbygge gensidig tillid i partnerskabet
 • Indgå i konfliktløsning, hvis der opstår problemer

Intern kapacitetsopbygning

 • Samtidigt styrker vi jeres egen kapacitet til at
  • Udvikle mål, planer, nøgleaktiviteter, netværk
  • Samarbejde med organisationer
  • Løse problemer undervejs

Hvad er CSR?

Corporate Social Responsibility (CSR) -virksomheders sociale ansvar – er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere miljømæssige og sociale hensyn i deres forretning.

Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i dialog med leverandører, kunder, partnere, lokalsamfund og myndigheder.

Det kan for eksempel indebære at:

 • Begrænse virksomhedens miljøpåvirkning mest muligt
 • Stille krav til og hjælpe leverandører med at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder
 • Samarbejde med organisationer om at styrke lokalsamfundet eller miljømæssige forhold
 • Arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse
 • Arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden
 • At udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension

Læs mere om CSR på Erhvervsstyrelsens hjemmeside