Cirkulær økonomi – fremtidens nøglebegreb

I naturen findes ikke affald. Den enes affald er en andens ressource. Det princip kan vi overføre til vores menneskelige produktion.

Cirkulær økonomi holder materialer og produkter i det økonomiske kredsløb  længst muligt med den højst mulige værdi. Cirkulær økonomi bryder dermed med idéen om en lineær værdikæde, hvor vi starter med udvinding af ressourcer og ender med affald.

Cirkulær økonomi handler blandt andet om:

  • Genbrug
  • Affaldshåndtering
  • Affaldsforebyggelse
  • Materialevalg ud fra genanvendelse og holdbarhed
  • Reparation
  • At produktet kan skilles ad efter brug
  • Nye forretningsmodeller som fx pant eller leasing.

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med, at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi kan tænkes ind helt fra designfasen af et produkt.

Eksempel:
Svanemærket byggeri

I Europa står byggeri for 40 % af det samlede energi- og materialeforbrug. Byggesektoren har dermed et enormt potentiale for at være med til at gøre en forskel for miljøet og bidrage til en mere cirkulær økonomi. En mulighed er svanemærket byggeri.

Kravene til svanemærket byggeri bygger på en tilgang til livscyklus, hvor der tænkes i cirkulære kredsløb og dermed med fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder livscyklus, og hvordan man undgår at flytte en negativ miljøeffekt til et andet sted i livscyklus.