Lej en bæredygtighedschef

Har I brug for hjælp til at udvikle en handleplan for jeres bæredygtige arbejde og sikre,
at der bliver udviklet projekter og aktiviteter til at følge op på den?
Så lej en bæredygtighedschef – og få fleksibel ekspertise på timebasis.

Vi arbejder selvfølgelig tæt sammen under hele forløbet, og I bestemmer hvor meget og hvor langt, I vil gå. Det er vigtigt, at I involverer nøglepersoner og medarbejdere i processen, det giver ejerskab og et solidt grundlag for at skabe reelle forandringer i jeres virksomhed.

Handleplan

Første skridt kan være at udvikle en handleplan for de konkrete aktiviteter, der skal styrke jeres bæredygtighed eller grønne profil. FNs verdensmål er et er et godt sted at starte.

 • Ud fra FNs verdensmål kan vi identificere aktiviteter og udvikle en handleplan for bæredygtighed for jeres virksomhed
 • Vi kan udvikle en strategi for jeres bæredygtighed kædet sammen med jeres forretningsstrategi, og gennemføre den i fællesskab
 • Sammen kan vi udarbejde interessent-, risiko- og værdikædeanalyser og finde de vigtigste tiltag i en væsentlighedsanalyse, eller
 • Vi kan lade aktiviteter udvikle sig efterhånden, som vi arbejder os frem.

Konkrete projekter og aktiviteter

Sammen udvikler vi projekter og aktiviteter, som gavner omverdenen og samtidigt styrker jeres kerneforretning

 • Vi kan starte med de lavthængende frugter, de aktiviteter som er lettest at gå til, og som giver umiddelbare resultater
 • Vi finder de rigtige samarbejdspartnere til at gennemføre aktiviteter med
 • Vi opbygger gode, langsigtede samarbejder
 • Vi evaluerer og udvikler videre planer.

Måling og dokumentation

Måling og dokumentation gør jeres indsats troværdig.

 • Vi definerer sammen, hvordan jeres bæredygtighed og samfundsansvar kan registreres og måles.
 • Vi udarbejder dokumentation for bæredygtigheden
 • Vi kan opstille jeres klimaregnskab, som grundlag for at udvikle og dokumentere forbedringer
 • Vi trækker ekstern ekspertise ind på specifikke områder efter behov.

Certificering – en mulighed

En certificering kan gøre jeres bæredygtighed synlig for kunder og leverandører. Der findes mange certificeringsordninger; for produkter, processer eller selve virksomheden.

 • Vi finder sammen den mest relevante certificering for jeres virksomhed.
 • Vi forbereder jeres virksomhed og gør den klar til at opnå certificeringen
 • Om nødvendigt trækker vi ekstern ekspertise ind i processen.

Husk kommunikationen!

Det er vigtigt at kommunikere jeres arbejde ud, både internt i virksomheden og eksternt, hvis I vil opnå de forventede resultater på bundlinjen. Både på hjemmesiden, i brochurer og salgsmateriale, gennem kampagner og i forhold til eksterne medier.

 • Jeg kan rådgive jer om de overordnede mål og midler for kommunikationen
 • Jeg arbejder tæt sammen med dygtige og erfarne kommunikationsfolk, som kan hjælpe jer videre.

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed er det, som “skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov”. Definitionen stammer fra den såkaldte Brundtland rapport, Vores fælles Fremtid, FN 1987.